Revisionsbolag

FÖR MEDARBETARE

Revisionsbolaget arrangerar årligen två personalfester med syftet att premiera sina medarbetare för goda delårsresultat. En utmaning för Nordic Event var att locka alla att medverka på festerna eftersom de har svårt att få loss tid. Därför har vi lagt stor vikt på attraktiva inbjudningar och oemotståndliga teman vilket visat sig vara framgångsrikt. Deltagarantalet har höjts och med det också teamkänslan. En tradition på företaget är att de nyanställda, ofta nyexaminerade jurister, står för en del av underhållningen. Det är alltid är ett populärt inslag som sedan toppas med etablerade musiker och artister. Middagen med underhållning hölls senast på Universeum i Göteborg.

Referenser och mer information
031 20 10 15, info@nordicevent.se

Nordic Event har blivit Nordic Family!

Ta mig till nya Nordic Family »

You have Successfully Subscribed!